Struer

Kunsthallen Regelbau 411 og Radar i Aarhus forenes i nyt format

Christian Windfelt og Signe Klejs. Pressefoto

Covid-19 har skabt forandringer i den institutionelle praksis – alt fra det kunstneriske indhold til de institutionelle rammer er blevet berørt. Det har påvirket både den enkelte performance og den længerevarende udstilling, og fælles for kulturlivet har været udfordringen med at omstille sig til en ny virkelighed.

Derfor er Radar i Aarhus og Regelbau 411 på Thyholm i Struer Kommune gået sammen med kunstneren Signe Klejs og komponisten Christian Windfeld for at skabe et samarbejde og en dialog, der går på tværs af faglige, fysiske og institutionelle rum.

Det sker med udstillingen ‘Tilflugt’ med undertitlen ‘En dialog på tværs af rum’.

Ved at fusionere de institutionelle praksisser, repræsenteret ved Radar som spillested og Regelbau 411 som kunsthal, er der arbejdet med udgangspunkt i ideen om et nyt format, der udfordrer traditionelle forestillinger om den performative koncert og den stedsspecifikke udstilling.

– Dette projekt stiller spørgsmål ved, hvorvidt vores standardiserede institutionelle praksis er i stand til at navigere og omstille sig i en verden med pludselige forandringer som resultaterne af Covid-19 og i en mulig fremtidig pandemi. Vi er overbevist om, at det kræver nye arbejdsmetoder, baseret på ny research og eksperimenter mellem forskellige faggrupper, hvis vi skal sikre kunstnerisk og produktionsmæssig eksekvering i en usikker fremtid, fortæller projektleder og programplanlægger hos Radar, Martin Aagaard Jensen.

Kuratorerne på Regelbau 411, Matilde Best og Simon Thykjær, uddyber:

– Her har det været spændende at arbejde med de forventninger, der er til kulturinstitutioner og deres kunstneriske formater. I samarbejdet med Radar har vi udfordret ideer og forestillinger om det stedbundne og inviteret Signe Klejs og Christian Windfeld til at skabe et værk, der på en og samme tid bekræfter, opløser og forandrer vores vante måder at tænke udstillinger i rum.

Det officielle billede for udstillingen ‘Tilflugt’ man kan opleve på Regelbau 411 i Thyholm og Radar i Aarhus fra 3. september. Grafik: Signe Klejs

Om udstillingen

Sand, slagtøj og lyd indgår i udstillingen ‘Tilflugt’, der reflekterer over de narrativer og forestillinger, der knytter sig til de to lokationer og menneskets søgen efter et helle i en kaotisk verden.

I denne kontekst peger udstillingen mod meditationen og ritualet som åndelige rum, hvor de besøgende kan søge tilflugt. På mere end hundrede kilometers afstand, og i en simultan begivenhed af otte dages varighed, bindes Radar og Regelbau 411 sammen. Hér opløses tiden for en stund, og afstande flettes sammen i en cyklisk evighed.

Signe Klejs arbejder ofte tværæstetisk og stedsspecifikt. Med et element af forandring, og i samspil med omgivelserne, udfordrer hun idéen om værkets sublimitet og minder os om, at i morgen er forskellig fra i går.

Christian Windfeld er uddannet solist fra Det Jyske Musikkonservatorium og har som performende komponist tidligere opført sine værker i Australien, USA og Europa. I 2015 blev han udvalgt til Statens Kunstfonds ordning ‘Den unge elite’.

Arrangørerne opfordrer til, at man besøger begge lokationer, Radar og Regelbau 411; for at opleve værket i sin helhed, lyder det.

Udstillingsperiode og åbningstider

Udstillingen åbner lørdag 3. september på Radar i Aarhus klokken 11-13 og på Regelbau 411 i Thyholm klokken 15-17.

Herefter kan man opleve udstillingen i henholdsvis Aarhus og Thyholm fra 4. til 11. september, alle dage fra klokken 10 til 17 – og der er fri éntre begge steder.

Udstillingen er realiseret med støtte fra Region Midtjyllands Kulturpulje, Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, Music City 2022, Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond.

Kommentarer