Samfund

Overlægerådsformand: Danske Regioner er ikke kvalificeret som leder af det danske sundhedsvæsen.

Henning Glerup, afgående formand for overlægerådet i Silkeborg, mener ikke, at Danske Regioner er sin opgave voksen som leder af det danske sundhedsvæsen. Foto: Privat

Ledelsesstilen i direktionen i Region Midtjylland har demonstreret, at Danske Regioner ikke er kvalificeret som leder af det danske sundhedsvæsen. Sådan lyder afskedssalutten fra Overlæge Henning Glerup, der netop har meddelt, at han ikke længere ønsker at være formand for Overlægerådet på Regionshospitalet i Silkeborg.

– Vi har desværre igen og igen oplevet, at regionsledelsen tydeligvis er helt resistent og døv over for selv meget gennemarbejdede og veldokumenterede indlæg fra medarbejdersiden. Der er en eklatant mangel på tillid til, at medarbejderne kan bidrage til at kvalificere vanskelige beslutningsprocesser. Og den mangel på tillid resulterer desværre i, at topledelsen i Region Midtjylland enten ikke evner eller ikke ønsker at høre på argumenter fra de faglige medarbejdere, der har størst kompetence og indsigt, og som bedst kender patienternes og de ansattes behov, siger Henning Glerup.

– Ledelsens mangel på tillid til, at vi gør vores arbejde ordentligt, er med til at handicappe os med unødvendige kontrolregimer. Vi har brug for, at personer med sundhedsfaglig baggrund inddrages meget tættere i beslutningsprocesserne. Det er et centralt problem, at de fleste beslutninger med store konsekvenser træffes af regionspolitikere og magtfulde embedsmænd, der i langt de fleste tilfælde ikke har sundhedsfaglige kompetencer, siger Henning Glerup.

Sundhedsstrukturkommissionen kommer omkring 1. maj med sit længe ventede bud på den fremtidige struktur for det danske sundhedsvæsen.

Om kommissionens rapport vil anbefale bevarelse eller afskaffelse af de fem nuværende regioner er indtil videre ukendt. Henning Glerup lægger dog ikke skjul på sin bekymring for en stærkt centraliseret model, som Danske Regioner har foreslået med kun én myndighed med hånden på kogepladen i sundhedsvæsenet, fordi den vil være ledet af personer uden tilstrækkelig sundhedsfaglig indsigt.

– Hvis man vælger en djøf-domineret ledelse med meget stor central magt over sundhedssystemet, så er det nærmest på forhånd givet, at det vil resultere i en meningsløs detailstyring uden sundhedsfaglig begrundelse og opbakning. En kvalificeret styring af sundhedsvæsenet kræver en langt bedre repræsentation af ledere med sundhedsfaglig baggrund, og vel at mærke ledere som ikke helt har tabt forbindelse til den kliniske virkelighed, mener Henning Glerup

– Ledelsens mangel på tillid til, at vi gør vores arbejde ordentligt, er med til at handicappe os med unødvendige kontrolregimer. Vi har brug for, at personer med sundhedsfaglig baggrund inddrages meget tættere i beslutningsprocesserne. Det er et centralt problem, at de fleste beslutninger med store konsekvenser træffes af regionspolitikere og magtfulde embedsmænd, der i langt de fleste tilfælde ikke har sundhedsfaglige kompetencer, siger Henning Glerup.

Henning Glerup vælger nu at trække sig som overlægerådsformand. Regionens sparekrav for 2024, der efter en høringsproces landede på en samlet besparelse på 199,4 mio. kr. i 2024, blev udslagsgivende for hans ønske om ikke at fortsætte på posten.

Kommentarer